Certificaat CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2 Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

De ladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst Meer informatie vind u op www.skao.nl.

Aan deze certificering zijn de hierna volgende documenten verbonden:

B2 Energiebeoordeling
CO2 Footprint berekening Groenmakers 1e helft 2015
3.B.2 eerste tussentijds juli 2016
EMP over 2016 juni 2017 V3
3.B.2 Document 2de tussentijds Juli 2017
Certificaat CO2 Prestatieladder
2018 1ste half jaar
2017 EMP aug 18
2017 Footprint plan 18-19
V19 3- 4-5 D 1 Initiatief tacide kennis juni 2018