Oog voor sociaal groenbeheer

Oog voor sociaal groenbeheer

Een fraai pand en het groen eromheen zijn waardevol voor de uitstraling van een organisatie. De Groenmakers BV richt zich op organisaties die oog hebben voor hun omgeving én de mensen. Het Doetinchemse bedrijf onderhoudt de groenvoorziening voor werkgevers die invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. KIJK OP sprak met de eigenaar Jan van Ulst van de Groenmakers uit Doetinchem.

Social Return on Investment

De directe omgeving van een bedrijf, parken, voetbalvelden en plantsoenen zijn het domein waar De Groenmakers het verschil maakt. Het bedrijf levert een oplossing voor Social Return on Investment (SROI) die bijdraagt aan maatschappelijke participatie. Zo’n twee jaar is De Groenmakers, voorheen onderdeel van SW-bedrijf Wedeo, inmiddels actief in een groot deel van de Achterhoek. Met een enthousiast team dat kwaliteit biedt en werkgevers ontzorgt. ‘Steeds meer werkgevers laten kwetsbare groepen werkervaring bij hen opdoen’, ervaart directeur Jan van Ulst. ‘Ze zijn sociaal betrokken en willen graag duurzaam ondernemen. Onze medewerkers bieden integraal groenbeheer. Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor beheer- en onderhoudswerk zoals snoeien, bladruimen, het opruimen van zwerfvuil en onkruidbestrijding, maar ook voor taken als gladheidbestrijding. We zijn actief voor gemeenten, zorg- en non-profitinstellingen, woningbouwcoöperaties, recreatieparken en bedrijven.’

De Tuinman van De Groenmakers uit Doetinchem

De Tuinman van De Groenmakers, zo luid de merknaam van het handmatig onderhoud, is een team van een vakbekwame hovenier, gecombineerd met mensen met onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt. Van Ulst: ‘Denk hierbij aan mensen vanuit de SW, Wsw, Wajong en BBL-leerlingen. We bieden een reguliere werkomgeving en een plek in de maatschappij. Door de professionele aansturing van een hovenier zijn klanten verzekerd van het perfect uitvoeren van de groenwerkzaamheden. De medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid en zijn zeer gemotiveerd.’

Kwaliteit en veiligheid zijn bij De Groenmakers vanzelfsprekend

Naast een Groenkeurcertificaat Groenvoorzieningen, duurzame machines en een professionele werkplaats beschikken de medewerkers over een VCA-certificaat. ‘Wij nemen zelf onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu’, benadrukt Van Ulst. ‘Wie ons als partner kiest, kiest voor mvo. Via De Groenmakers kunnen bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en zichzelf verzekeren van het professioneel bijhouden van de groenvoorziening. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Het werk biedt de mensen perspectief. Medewerkers krijgen intern opleidingen, zijn enthousiast en het zelfvertrouwen en de motivatie groeien. Het geeft ontzettend veel voldoening mensen in hun kracht te zetten.’


Bekijk alle Nieuws