C02 beleid

De Groenmakers streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt De Groenmakers de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door De Groenmakers een enorme hoeveelheid energie bespaard.

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2 Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat De Groenmakers zien dat wij een van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

De ladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Meer informatie vind u op www.skao.nl.

Certificaat Co2 Prestatieladder

Documentatie Energie Management Programma (EMP):

2023 Q1 en Q2

2022 Q1 en Q2

2022 compleet

2021 halfjaar

2021 compleet

2020 Q3 en Q4

2020 Q1 en Q2

2020 compleet

 

Initiatief Milieubewust Onkruidbeheersen

Kansen en Reductieschema 2022

Beleidsverklaring GROENKEUR

Direct contact

Vragen over een van onze diensten?

Neem contact op

Interesse?

Voor meer informatie over onze diensten en tarieven kunt u ons contactformulier invullen.

De Groenmakers maakt gebruik van Cookies

Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK