Next Generation: jonge honden vinden elkaar

Next Generation: jonge honden vinden elkaar

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is goed nieuws voor de BSNC, want op dinsdag 17 maart trof een groep van zo’n twintig jonge honden elkaar voor het eerst tijdens de allereerste bijeenkomst van de Next Generation bij de HAS in Den Bosch.

Precisie landbouw

Na de opening en de kennismaking deelde Jacob van den Borne zijn kennis op het gebied van precisie landbouw. Jacob heeft een akkerbouwbedrijf en verbouwt circa 400 ha aardappelen, 100 ha mais en 30 ha bieten. Aardappelteelt vindt plaats op veelal gehuurde gronden in roulatiesysteem van vier jaar. Jacob teelt de aardappels op circa 140 percelen van gemiddeld 3 ha groot. Zijn definitie van deze innovatieve manier van landbouw: de juiste behandeling op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid. Volgens Jacob is een ‘0-plot’ als referentie essentieel voor een goed vergelijk. Ook moet duidelijk zijn wat het doel is van precisie landbouw, met andere woorden de opbrengstpotentie per m2 grond. Jacob maakt drie opbrengstprognoses, een voor een nat jaar, een voor een gemiddeld jaar en een voor een droog jaar. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan het registreren van gegevens van onder meer bodemmetingen. Dat is de basis van precisielandbouw. Hij legt vast wat hij heeft gedaan, in welke hoeveelheden en wanneer. Jacob gebruikt ook drones om de verschillen in organische stof aan te tonen op basis van kleurverschillen (geijkt met bodemmonsters). Tijdens de oogst meet Jacob de opbrengst en kwaliteit en houdt hij via GPS bij waar gerooid is. Kwaliteit en tonnages kan hij dus per perceel terug lezen. Zelfs per kar kan hij terug kijken waar die is gerooid. Deze opbrengst data vergelijkt Jacob met alle andere gegevens, zodat hij voor komende jaren nog beter te kan sturen.

Touch Tables

Na het interessante verhaal van Jacob volgt een bezoek aan de Touch Tables van het Geo Lab van de HAS. Nathalie Roefs en Jeroen Oomen leggen uit hoe deze grote tablets werken, waarmee studenten leren en gebruiken maken van allerlei media. Dat spreekt de groep jonge honden beslist aan.

Na de demonstratie volgt nog een discussie over de manier waarop de Next Generation als nieuw netwerk van BSNC georganiseerd zou kunnen worden en wat dit netwerk allemaal zou kunnen bieden. Tal van ideeën passeren de revue. De initiatiefnemers werken deze de komende tijd uit. Zeker is dat er een vervolg komt.
De jonge honden sloten de bijeenkomst af met een gezellige borrel.


Bekijk alle Nieuws